fbpx

Andmete töötlemine Arensburg OÜ e-poes

1. Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad Arensburg Boutique Hotel ja Spa (edaspidi Arensburg) e-poe kasutajale ehk tellijale.  Arensburg kasutab andmeid tellija teenuse osutamiseks spaa hoolitsuste ja kinkekaardi ostmiseks ning uudiskirjaga liitumiseks. Arensburg ei edasta, müü ega avalikusta tellija andmeid kolmandatele osapooltele ilma kliendi nõusolekuta või seadusest tulenevatel juhtudel.

2. Arensburg on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus ASile.

3. Andmete kogumine

Andmete kogumine käib vormide täitmisel.

3.1 Kinkekaartide ja spaa hoolitsuste ostmisel ja vormide täitmisel jagunevad tellija poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ja vabatahtlikult esitatavateks andmeteks.

3.2 Kohutuslikult tuleb tellijal edastada järgmised andmed:

3.2.1 Nimi, mis on vajalik tellimuse täitmiseks ja tagamiseks.

3.2.2 E-posti aadress, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

3.2.3 Telefoni number, mis on vajalik tellimuse täitmiseks ning täitmise tagamiseks, sealhulgas teenuse tõrgete teadete edastamiseks.

4. Andmete säilitamise aeg

Arensburg kasutab andmeid nii kaua, kui on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tuleneva nõude aegumistähtaegade saabumiseni ning seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni ( vastavalt käibemaksuseadusele ja raamatupidamise seadusele 7 aastat).

5.Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses.

5.1 Tellijal on õigus saada teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses.

5.2 Tellijal on õigus nõuda enda andmete kasutamise lõpetamist, andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist.

5.3 Tellijal on õigus nõuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel.

5.4 Tellijal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse inspektsiooni ja kohtu poole.

5.5 Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimusi on Teil õigus kontakteeruda meiega: sales@arensburg.ee või helistada tel 4524700